VIETTASK - WE'RE LOOKING FOR TALENTS

Web / Mobile internship
Part-time
2 positions
Closing 02-22-2024
Remote
Posted 3 years ago

As current expanding, we are looking for IT students who are interested to earn work experience in a technology startup.

The requirement: 

 • Basic English ability in reading and communication.
 • Proficiency at least one language programing but Javascript preferred.
 • Having a good attitude with a positive and logical mindset, being willing to learn, and being curious about the latest technologies.
 • Having a good teamwork skill.

Promotion:

 • Will start with a part-time position after successfully finishing this intern, about 20 hour working each week.

Bonus:

 • Will have a subsidy while contributing to the work.
 • Will be trained with senior engineers.
 • Will have a reward if having good contribution which reviewed by team members.
 • Will attend all team-building sessions monthly.

If you have any concerns, please send an email to careers@viettask.com or can chat directly on the website.

Please submit Resume and cover letter (if you have).

 

Do nhu cầu mở rộng công việc, chúng tôi đang tìm thêm các bạn sinh viên nghành IT muốn có thêm kinh nghiệm làm việc trong một công ty startup.

Yêu cầu: 

 • Tiếng anh cơ bản cho đọc tài liệu và giao tiếp
 • Thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình, nhưng mà hiện giờ nắm tốt Javascript, HTML, CSS là lợi thế.
 • Có thái độ làm việc nghiêm túc với tư duy phân tích tốt và lạc quan. Ham học hỏi và tò mò về công nghệ mới.
 • Có kỹ năng làm việc nhóm.

Thăng tiến:

 • Sau khi hoàn thành tốt giai đoạn thực tập, sẽ bắt đầu với vị trí bán thời gian

Bonus:

 • Được trợ cấp khi có tham gia vào dự án.
 • Sẽ được đào tạo với các seniors.
 • Sẽ được thưởng thêm nếu làm việc tốt bằng đánh giá bởi các thành viên trong nhóm.
 • Được tham gia các sự kiện team building hàng tháng.

Nếu bạn có câu hỏi, vui lòng gửi email về careers@viettask.com hoặc nhắn tin trực tiếp qua khung chat của web.

Để nộp vị trí này, bạn cần submit resume và cover letter ( nếu có)

CONTACT INFORMATION
APPLICATION FORM
Job applications will be sent to careers@viettask.com